Tiến độ tháng 11-2019 TSG Lotus Sài Đồng

Tiến độ TSG Lotus Sài Đồng tháng 11/2019

Hiện tại, TSG Lotus Sài Đồng đãcất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện.

Không có dữ liệu

0971038822 (Hỗ trợ miễn phí)