siết tín dụng bất động sản

"Không vì siết tín dụng bất động sản mà hy sinh phân phúc cao cấp"

Dự thảo Thông tư 36/2014/TT-NHNN của NHNN quy định các khoản phải đòi của ngân hàng thương mại đối với khách hàng vay mua nhà, đất, căn hộ cao cấp từ 3 tỷ đồng trở lên sẽ áp dụng hệ số rủi ro lên tới 150%. Quy định này nếu được áp dụng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường bất động sản.

Không có dữ liệu

0971038822 (Hỗ trợ miễn phí)