Quy hoạch

Năm 2019: Việt Nam dự báo tỷ lệ đô thị hóa của sẽ đạt khoảng 40%

Tỷ lệ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ nhưng tập trung tại ở những thành phố lớn. Trên đà phát triển này, trong năm 2019 và đến đầu năm 2020 tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam dự báo sẽ đạt khoảng 40%.

Hà Nội hạn chế công trình thấp tầng ở Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên…

TP Hà Nội tích cực xây dựng các khu đô thị hiện đại, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ trong các khu vực: Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên, hạn chế tối đa việc xây dựng các công trình thấp tầng, góp phần giảm tải khu vực nội đô lịch sử.

Không có dữ liệu

0971038822 (Hỗ trợ miễn phí)