Thông tin

Mâm cỗ cúng ông Công ông Táo cần những gì?

Ngày đăng: 26-01-2019
Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp hàng năm, mọi gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ thịnh soạn để tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời, báo cáo tình hình trong gia đình của năm qua với Ngọc Hoàng. Tuỳ theo từng gia đình chuẩn bị, nhưng mâm cỗ không thể thiếu cá chép và bộ mũ quan. 

Tag:
0971038822 (Hỗ trợ miễn phí)