kênh đầu tư tốt

Bất động sản là kênh dự trữ tài sản lớn nhất toàn cầu

Bất động sản đang trở thành kênh đầu tư an toàn, thị trường bất động sản Việt Nam hiện là một trong những điểm nóng đầu tư bất động sản trong khu vực năm 2019. Đây là nghiên cứu Savills vừa công bố “Trên con đường đi tìm kênh đầu tư bất động sản tiềm năng”.

Không có dữ liệu

0971038822 (Hỗ trợ miễn phí)