GDP 2019

Chính phủ dự kiến GDP 2019 đạt 6,78%

Ngày 08/05/2019, tại phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết kinh tế có dấu hiệu tăng chậm lại, dư địa chính sách tiền tệ và tài khoá hạn chế. Chính phủ dự kiến tăng trưởng GDP cả năm 2019 ở mức 6,78%.

Không có dữ liệu

0971038822 (Hỗ trợ miễn phí)