CSBH One 18

One 18 Ngọc Lâm: Cập nhật chính sách bán hàng tháng 5

Chủ đầu tư dự án One 18 đưa ra chính sách bán hàng mới áp dụng từ tháng 5 với một số thay đổi mới.

Không có dữ liệu

0971038822 (Hỗ trợ miễn phí)